ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ COMPANY DOCUMENTS

logo PLBG

СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956
mail to: sale@prolightbg.com Pro Light BG
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ since 2001
ДОКУМЕНТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
1. Про Лайт БГ - документи
Про Лайт БГ предоставя свободен достъп в публичното пространство (сайта си и в магазинната мрежа) до документи свързани с функционирането на фирмата и полезни за връзката с клиентите й.
За удобство сме ги разделили в
следните групи:
 
1.1. Документи свързани с търговските отношения
Общи Условия на Доставка (ОУД)
Ограничени Гаранционни Условия и Сервиз (ОГУ)
Условия за Дилъри и търговци на едро
инструкция за безопасно боравене с високоярки светодиоди
 
1.2. рекламни и информационни материали
продуктов каталог
рекламни брошури по продукти
 
 
1.3. история и проекти
история
галерия
© 2008-2010 prolightbg