LED APPLICATIONS ЗА СВЕТЛИНАТА

plbg logo
Pro Light BG

СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
офис: 02 975 5050 магазин: 08 84834956
mail to: sale@prolightbg.com since 2001
ПРОДУКТИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

Светлината

Светлината е част от елекромагнитния спектър, дължината на вълната на който е видима за човешкото око.
Нормалната видима област е от 380nm - 780nm. Бялата дневна светлина е композитна и се разлага на целия цветен спектър (дъга). Цветът е осцилация в зависимост от дължината на вълната.
Съгласно последните научни разработки светлината има вълнови (честотен) и корпускулярен (елементарни частици) състав. Според теорията на Айнщайн, няма нищо във вселената, което може да развие скорост по-голяма от скороста на светлината, около 300 000 000 м/с. Елементарната частица на светлината се нарича фотон. Фотонът няма маса, но има енергия, която може да избива електрони от повърхноста на някои материали (фотоелектричен ефект). При директно наблюдаване на високоярък светлинен източник, фотоните могат да увредят окото на наблюдателя.

Светлината се оценява по пет нейни характеристики: интензивност (сила на светене), дължина на вълната (честота) в нано-метри (определя цветът на излъчване), поляризация, фаза и обемен ъгъл.
В практиката на светодиодните приложения се използват основно интензивноста на светлинния поток (измервана в лумени Lm), дължината на вълната (цветът на излъчване) и обемния ъгъл (измерван в стерадиани str.). За определяне спектъра на бялата светлина се използват (градуси) Келвин (К).
Накратко това е температурата, до която трябва да се нагрее абсолютно черно тяло за да излъчва в определен спектър. В практиката масово се предлагат продукти в три основни спектъра - топъл (2800К-3800К), дневен (4200К-4800К) и студен (6000К-7000К). Срещат се и всякакви наименования и спектрални нюанси в зависимост от приложенията на продукта.

Замерването на параметрите става със специална скъпа лабораторна апаратура, притежавана от производителите на качествени светодиодни продукти.
Затова и посочваните от нас технически характеристики се базират на данните посочени от производителите.

В практиката присъстват и някои други мерни единици, като кандела (cd), измерваща яркоста на светлинните източници, лукс (Lx)- измерващ осветеноста на площ, равна е на лумен на квадратен метър, нит (nit) - равен на кандела на кв.м., използва се при светодиодните дисплеи.

Light is electromagnetic radiation of a wavelength that is visible to the human eye (in a range from about 380 or 400 nanometres to about 760 or 780 nm). In physics, the term light sometimes refers to electromagnetic radiation of any wavelength, whether visible or not. Five primary properties of light are intensity, frequency or wavelength, polarization, phase and orbital angular momentum.

спектър на бялата светлина и видимия за човешкото око сектор
composite white light light spectrum  


1712 София
офис Про Лайт БГ
02 975 5050
0887 861453

office@prolightbg.com

бялата светлина е композитна,
т.е. образувана е от всички цветове във видимия спектър
  CCT
Correlated Color Temperature
Корелативна (относителна) Цветна Температура
- измерва се в Келвини (К)
Това е характеристика на светлината във видимия спектър. За основа на посочваните стойности е дневната слънчева светлина или дневна бяла. Тъй като бялата светлина е композитна, т.е. образувана е от трите основни цвята, то и характеристиките на различните групи бяла светлина са с доминанти на някой от тези цветове. В осветлението различаваме няколко популярни групи, използвани като наименования в търговските термини:
- топъл бял цвят (warm white) - 2800-3000 К, жълта доминанта
- дневен бял цвят (daylight) - 4200-4500 К, близка до слънчевата
- хладен бял цвят (cool light) - 6000- 6500 К, небесно-синя доминанта
- студен бял цвят (cold light)- 6600-10000 К, синя доминанта
При светодиодните източници, при еднаква разсейвана мощност, колкото е по-студен белият цвят, толкова по-голяма е интензивноста му в лумени.
© 2008-2011 Pro Light BG