СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ
ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
СВЕТОДИОДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА И РЕКЛАМАТА
Офис: 02 975 5050 Магазин: 0887 861 453 mail to: sale@prolightbg.com
ПРОДУКТИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

Светлината е част от елекромагнитния спектър, дължината на вълната на който е видима за човешкото око.
Нормалната видима област е от 380nm - 780nm. Бялата дневна светлина е композитна и се разлага на целия цветен спектър (дъга). Цветът е осцилация в зависимост от дължината на вълната.
Съгласно последните научни разработки светлината има вълнови (честотен) и корпускулярен (елементарни частици) състав. Според теорията на Айнщайн, няма нищо във вселената, което може да развие скорост по-голяма от скороста на светлината, около 300 000 000 м/с. Елементарната частица на светлината се нарича фотон. Фотонът няма маса, но има енергия, която може да избива електрони от повърхноста на някои материали (фотоелектричен ефект). При директно наблюдаване на високоярък светлинен източник, фотоните могат да увредят окото на наблюдателя.

Светлината се оценява по пет нейни характеристики: интензивност (сила на светене), дължина на вълната (честота) в нано-метри (определя цветът на излъчване), поляризация, фаза и обемен ъгъл.
В практиката на светодиодните приложения се използват основно интензивноста на светлинния поток (измервана в лумени Lm), дължината на вълната (цветът на излъчване) и обемния ъгъл (измерван в стерадиани str.). За определяне спектъра на бялата светлина се използват (градуси) Келвин (К).
Накратко това е температурата, до която трябва да се нагрее абсолютно черно тяло за да излъчва в определен спектър. В практиката масово се предлагат продукти в три основни спектъра - топъл (2800К-3800К), дневен (4200К-4800К) и студен (6000К-7000К). Срещат се и всякакви наименования и спектрални нюанси в зависимост от приложенията на продукта.

Замерването на параметрите става със специална скъпа лабораторна апаратура, притежавана от производителите на качествени светодиодни продукти.
Затова и посочваните от нас технически характеристики се базират на данните посочени от производителите.

В практиката присъстват и някои други мерни единици, като кандела (cd), измерваща яркоста на светлинните източници, лукс (Lx)- измерващ осветеноста на площ, равна е на лумен на квадратен метър, нит (nit) - равен на кандела на кв.м., използва се при светодиодните дисплеи.

Спектър на бялата светлина и видимия за човешкото око сектор
light spectrum CCT Correlated Color Temperature

Бялата светлина е композитна, т.е. образувана е от всички цветове във видимия спектър
  Корелативна (относителна) цветна температура - измерва се в Келвини (К)
Това е характеристика на светлината във видимия спектър. За основа на посочваните стойности е дневната слънчева светлина или дневна бяла. Тъй като бялата светлина е композитна, т.е. образувана е от трите основни цвята, то и характеристиките на различните групи бяла светлина са с доминанти на някой от тези цветове. В осветлението различаваме няколко популярни групи, използвани като наименования в търговските термини:
- топъл бял цвят (warm white) - 2800-3000 К, жълта доминанта
- дневен бял цвят (daylight) - 4200-4500 К, близка до слънчевата
- хладен бял цвят (cool light) - 6000- 6500 К, небесно-синя доминанта
- студен бял цвят (cold light)- 6600-10000 К, синя доминанта
При светодиодните източници, при еднаква разсейвана мощност, колкото е по-студен белият цвят, толкова по-голяма е интензивноста му в лумени.
© 2008 Pro Lightbg BG