ABBREVIATIONS IN THE SITE ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В САЙТА


Pro Light BG
Про Лайт БГ

СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956
mail to: sale@prolightbg.com since 2001
СЪКРАЩЕНИЯ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
често използвани съкращения в сайта
За да се пести място и за по-голяма прегледност в сайта са използвани следните съкращения, наложили се в професионалната лексика и практика. Съкращенията присъстват както в текста на тялото на сайта, така също в техническата литература приложена към раздел "схеми и ръководства за експлоатация" и при формирането на модела на продуктите на фирмата в каталога и ценовите листи.
легенда на използваните в сайта съкращения:
СД светодиоден светодиод
LED Light Emitting Diode светодиод
RGB Red Green Blue Червен Зелен Син. RGB продуктите позволяват образуването на пълноцветна гама от нюанси, теоретически над 16 милиона.
AC Alternating Current променлив ток (напрежение), напр. мрежово напрежение 50Hz
DC Direct Current постоянен (прав) ток (напрежение)
A, mA Amper, mA Ампер (милиампер) единици за измерване силата на тока
V, mV Volt, milivolt Волт, миливолт, единици за измерване на напрежение
W, mW Watt, miliwatt Ват, миливат, единици за измерване на мощност
cd, mcd Candel, milicandel Кандела, миликандела, единица за интензивност на светлинен източник
Lm Lumen Лумен, единица за измерване силата светлинния поток
MOQ Minimal Order Quantity Минимално Количество за Поръчка, валидно за определена обявена цена
MTBF Mean time between failures Средно време за появяване на грешка или отказ в работата на продукта
Conformity Europe CE Conformity Europe знак за съответствие на продукта с Европейските норми
EMC EMC Electromagnetic Conformity знак за електромагнитна съвместимост на продукта
IP20 IP66 IPxx
IP20
IP67
Ingress Protection Rate Ай-Пи клас на безопастност, код за обозначаване на защитеност на продукта от проникване на прах (първата цифра) и вода (втората цифра) под корпуса му. Стандарт IEC 60529.
Не всички продукти имат IP код! Продукти с код IP20 до IP54 са предназначени за използване в закрити помещения. При промяна на влажноста и температурата могат да образуват кондез под корпуса. Влагозащитените са с IP55 до IP65. Водоустойчивите продукти имат IP66 до IP69.
CCT color temperature CCT Correlated Color Temperature Корелативна (относителна) Цветна Температура
- измерва се в градуси Келвин (°К)
Това е характеристика на светлината във видимия спектър. За основа на посочваните стойности е дневната слънчева светлина или дневна бяла. Тъй като бялата светлина е композитна, т.е. образувана е от трите основни цвята, то и характеристиките на различните групи бяла светлина са с доминанти на някой от тези цветове. В осветлението различаваме няколко популярни групи, използвани като наименования в търговските термини:
- топъл бял цвят (warm white) - 2800-3000 °К, жълта доминанта
- дневен бял цвят (daylight) - 4200-4500 °К, близка до слънчевата
- хладен бял цвят (cool light) - 6000- 6500 °К, небесно-синя доминанта
- студен бял цвят (cold light)- 6600-10000 °К, синя доминанта
При светодиодните източници, при еднаква разсейвана мощност, колкото е по-студен белият цвят, толкова по-голяма е интензивноста му в лумени.
За повече информация посетете страницата ни "за светлината".
warm white warm white топъл бял цвят 2800-3000 °К, жълта доминанта, като спектъра на лампите с нажежаема нишка
daylight LED bar daylight дневен бял цвят 4200-4500 °К, близка до слънчевата
Cold white cool light хладен бял цвят 6000- 6500 °К, небесно-синя доминанта, като спектъра на халогенните лампи
cool white cold light студен бял цвят 6600-10000 °К, синя доминанта, като спектъра на луминесцентните лампи
Mean Well 35W WP power supply PS, PSU Power Supply
Power Supply Unit
Захранващо устройство за светодиодни контури. Предлаганите от нас модели са висококачествени импулсни стабилизатори на ток или напрежение. Различаваме PS за вътрешен монтаж и водоустойчиви с IP67. Към тази група са и AC/DC адаптерите с клас IP54 за захранване на светодиодни шини и др.. Това съкращение използваме и при специализираните захранващи устройства с вграден микрокомпютърен контрол.
       
PIR-1 sensor PIR Passive Infrared Sensor Пасивен Инфрачервен Сензор - електронно устройство чувствително към светлинната инфрачервена радиация на близки в полето му на чувствителност обекти. Използва се в сензори за движение, дистанционни управления на контролери и други.
IR remote IR remote Infrared remote Инфрачервен дистанционен контрол на светодиодни продукти. Изисква пряка видимост между излъчвателя и приемника на сигнала. Подобни на дистанционните за телевизори. Обхват до 6-10 метра.
RF remote RF remote Radio Frequency remote Дистанционен контрол чрез високочестотни радиовълни на светодиодни продукти. Не изисква пряка видимост между излъчвателя и приемника на сигнала. Подобни на дистанционните за автомобили. Обхват до 500 метра, ако няма екраниращи материали между предавателя и приемника.
  DMX Digital Multiplex стандартен протокол за цифров многоканален код
WiFi WiFI Wireless Fidelity Yin-Yang безжична комуникационна връзка по радиовълни между предавател на данни и приемник (трансмитер). Съгласно IEEE 802.11 стандарта това е всяка безжична лакална мрежа (WLAN). Някои от честотите са безплатни (2.4GHz).
В светодиодните приложения - контролери за управление на RGB контури и продукти за сценично, архитектурно, рекламно осветление....
XLR3 XLR5 Cannon XL Series Екс Ел Ар 5, Модел стандартни куплунги (мъжки и женски) за съединяване на висококачествени аудио и видео сигнални кабели. В светодиодното осветление се използват във висококачествени захранвания, някои модели декодери, рипитери и контролери за пренос на DMX и RGB сигнал. Оригинално са с 5 игли, но по-популярния модел е с 3 игли.
XLR3 Cannon XL Series Опростен модел на XLR5. Намира широко приложение в управлението на RGB DMX контури.
RJ45 RJ45 Registered Jack АрЖи45 жак, Модел стандартни куплунги (мъжки и женски) за съединяване на информационни кабели. В светодиодното осветление се използва в някои модели декодери, рипитери и контролери за пренос на DMX сигнал.
Repeater C306 RP Repeater Рипитер или усилвател на контролен сигнал. Предлагат се различни модели. Качествените модели разделят оптически светодиодните контури, премахват смущенията и повишават надеждноста на управлението. Позволяват конструирането на дълги светодиодни контури използващи един контролер.
RJ45 DV512 DCD, DV Decoder Декодер, електронно устройство за преобразуване на цифровия (DMX) сигнал в аналогов (RGB). Предлаганите от нас модели са с възможност за разпознаване на адресите и програмиране (PL-C-DV512).
       
P4 Piranha LED P4 Piranha 4 pins корпус на светодиоди с 4 крака разположени в долната му част 2х2
DIP LEDs DIP Dual In line Package електронни компоненти проводящите крачета на които са разположени в двете страни на корпуса едно срещу друго
SMD COTCO SMD ParaLight SMD Surface Mounting Devices елемент (светодиод) за повърхностен монтаж
COB LED 10W COB LED Chip On Board LED Технология за производство на интегрални схеми. В светодиодното осветление св използват мощни едночипови модули с производителност 55-100 лумена на ват. Те са по-компактни в сревнение със светодиодните пити наситени с единични диоди и значително по-евтини (долари на ват). Намират приложение при производството на прожектори за фоново и улично осветление, както и в мощни спот лампи. Предлагат се с мощности ot 5-10W до 300W+.
       
plug and play P&P Plug and Play система за безкабелно свързване на елементи и продукти с мъжки и женски куплунг за предпазване от грешно свързване. На пазара се предлагат различни модели в зависимост от мощноста за която са конструирани и класа на безопастност. Ние предлагаме P&P системи за съединяване на светодиодни алуминиеви шини, фонови осветители, тела за вграждане в настилки и вода и др..
  PWM Pulse Width Modulation ШИМ - широчинно-импулсна модулация. Схемни решения за съвременно управление на мощности. Намира приложение при висококачествените импулсни захранващи устройства (PWM PSU WD), димери, контролери, драйвери и др. Продуктите с PWM са по-компактни, по-надеждни, по-безопасни, с ниска консумация и разсейват по-малко топлина.
  PDM Pulse-duration Modulation виж PWM
  DS Data Sheets фирмен технически паспорт, проспекти с технически характеристики
  WD Wiring Diagrams схеми на свързване, схеми и чертежи
  UM User's Manuals ръководство на потребителя, инструкция за експлоатация
© 2008-2013 Pro Light BG