СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ, РЪКОВОДСТВА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
офис: 02 975 5050 магазин: 08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com Про Лайт БГ
СХЕМИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
материали за свободно сваляне символ/формат
1. технически паспорти на продуктите (DS - Datasheets) pdf-red Adobe-pdf
2. Схеми на свързване на LED продукти (WD - Wiring Diagrams) pdf-gray Adobe-pdf
3. ръководства на потребителя, инструкции (UM - User's Manuals) pdf-green Adobe-pdf
Поради спесификата на производство на LED прибори, те са чувствителни на електростатично напрежение, породено от дрехите ви, мебелите и уредите с които работите. Влияят се силно от пренагряване на корпуса им и прехода на кристала. СД прибори се управляват по ток и зависят от правилното оразмеряване на токовите кръгове, проводниците и разстоянието до захранващото устройство. За да не се въртите в омагьосан кръг, осигурявайте необходимата конвекция, за циркулация на въздуха около продукта и захранването. Ако имате съмнения, консултирайте се със специалист по полупроводникова техника.
Про Лайт БГ предоставя на свободен достъп в сайта си и в магазинната мрежа за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти.
При внимателно спазване на предписаните указания е възможно сами да реализирате различни приложения. Все пак фирмата носи ограничена отговорност по отношение на предлаганите продукти, предназначени за изработване на СД приложения, като обръща внимание на факта, че те са насочени за ползване от лица познаващи законите на електрониката, могат да разпознават различните параметри и стойности и са в състояние да оразмеряват СД контури. Правете разлика между електротехника и електроника. "Майсторите", които са се занимавали с конвенционално осветление, окабелявали са крушки и контакти, не са специалистите, които ще ви изпълнят надеждно приложенията със СД продукти. Нищо лично...
   
легенда на съкращенията: (пълен списък)
СД светодиоден светодиод
LED Light Emitting Diode светодиод
SMD Surface Mounting Devices елемент за повърхностен монтаж
RGB Red Green Blue Червен Зелен Син
DMX Digital Multiplex стандартен протокол за цифров многоканален код
P&P Plug and Play система за безкабелно свързване на елементи и продукти с мъжки и женски куплунг за предпазване от грешно свързване и бърз монтаж.
DIP Dual In line Package електронни компоненти проводящите крачета на които са разположени в двете страни на корпуса едно срещу друго
AC Alternating Current променлив ток (напрежение), напр. мрежово напрежение 50Hz
DC Direct Current постоянен (прав) ток (напрежение)
DS Data Sheets фирмен технически паспорт, проспекти
WD Wiring Diagrams схеми на свързване, схеми и чертежи
UM User's Manuals ръководство на потребителя, инструкция за експлоатация
     
материали за свободно сваляне downloads
ПО ГРУПИ ПРОДУКТИ
#   DS WD UM
светодиодни модули      
1 Схема на свързване на Монохромни (едноцветни) LED модули без димиране   module pdf  
2 Схема на свързване на Монохромни (едноцветни) LED модули с димиране   module pdf  
3 Схема на свързване на RGB модули с RGB контролер   pdf reader  
4 Схема на свързване на RGB модули с DMX512 контролер, декодери с адресация и рипитери   pdf reader  
5 Монохромни (едноцветни) SMD3528 светодиодни модули, 3 LED smd3528 smd3528  
6 Монохромни (едноцветни) SMD3528 светодиодни модули, 4 LED smd3528 smd3528  
7 Монохромни (едноцветни) SMD5050 светодиодни модули, 3 LED smd5050 smd5050  
8 Монохромни (едноцветни) Super Flux P4 Piranha светодиодни модули, 3 LED super-flux super flux  
9 Монохромни (едноцветни) Super Flux P4 Piranha светодиодни модули, 4 LED super-flux super flux  
10 RGB DIP LED светодиодни модули, 3 pixels, 9LED, с контролер PL-CTR-C2RF super flux super flux  
светодиодни алуминиеви шини и релси DS WD UM
11 Монохромни (едноцветни) СД алуминиеви шини (релси) система "P&P" (plug and play) led-bar LED-Bar  
12 Монохромни (едноцветни) СД ивици (релси) с димиране      
гъвкави светодиодни ленти      
13 Монохромни (едноцветни) LED гъвкави ленти без димиране   LED strips  
14 Монохромни (едноцветни) LED гъвкави ленти с димиране   LED strips  
15 RGB гъвкави ленти с RGB контролер и рипитери, ver.1   RGB-strips  
16 RGB гъвкави ленти с RGB контролер и рипитери, ver.2   RGB-repeater  
17 RGB гъвкави цифрови ленти с контролер      
18 RGB гъвкави ленти с DMX512 контролер      
контролери за светодиоди DS WD UM
19 RGB контролер сLED RGB модули   RGB controllers  
20 DMX512 контролер с LED RGB модули   DMX512 controllers  
21 димер-контролер за монохромни светодиодни вериги PLBG-DM1CH-C4 dimmer    
22 димер-контролер за монохромни светодиодни вериги PLBG-DM1CH-C5RF dimmer-C5RF    
23 многофункционален RGB светодиоден контролер за 12V и 24V DC PLBG-RGB-CT308/308RF CT308    
24 компактни RGB светодиодни контролери PLBG-RGB-C31/C32IR RGB-C3-2    
25 водозащитен RGB светодиоден контролер с дистанционно PLBG-RGB-C2RF controller-C2    
26 рипитер (усилвател) на RGB сигнал PLBG-RP-RGB-C3 repeater-C3    
27 водозащитен рипитер (усилвател) на RGB сигнал PLBG-RP-RGB-C3F repeater-waterproof    
28 цифрови DMX512 контролери за управление на RGB светодиодни продукти DMX512    
29 цифров DMX512 контролер за управление на RGB светодиодни вериги 6V-12V-24V DC DMX512-pro    
30 декодер на DMX сигнал PLBG-DV512-D-RGB за RGB светодиодни вериги на 6V-12V-24V DC decoder DMX    
31 цифров RGB контролер за управление на цифрови ленти PLBG-DT-RGB-C1RF RGB dream controller    
32 Контролер за RGB светодиодни контури, модел PLBG-C-DMX192C DMX192C pdf   pdf UM
33 цифров RGB контролер за управление на светодиодни тръби НЕОН PL-C-DMX512-TUBE     pdf UM
34 DMX512 контролери за LED RGB вериги PLBG-DMX512-RF, ver 0806-03 DMX512 pdf    
35 DMX512 контролери за LED RGB вериги PLBG-DMX-DV512, ver 0806-03 DV512 pdf    
сценични осветители DS WD UM
36 водозащитени RGB фонови осветители за DMX512 контролер за 24VDC PLBG-WW-RGB-xx-x wall-washer    
37 RGB фонови осветители с вградено захранване и DMX512 контролер с дисплей wall-washers   pdf UM
38 линейни RGB фонови осветители с DMX512 контролер на 24VDC PLBG-WW-RGB-xx-x wall washers 24V    
39 PAR56 и PAR64 RGB сценични прожектори с DMX512 контролер PL-PAR56-DMX512 LED PAR with DMX512   pdf UM
40 RGB NEON плочки с DMX512 контролер по XLR3 и RJ11 PL-PANS50-DMX512   LED noen tube pdf UM
41 RGB NEON тръби с DMX512 контролер по 4P конектор PL-LNT-50RGB-PWM     pdf um
светодиодни въжета DS WD UM
42 Неуправляеми LED въжета с 2 струни, на 220V AC      
43 Управляеми LED въжета с 3 и 4 струни, на 220V AC, с контролер      
44 RGB NEON въже с DMX512 контролер по 4P конектор      
45 ЕЛК - електролуминесцентен кабел в серия и към инвертер      
светодиодни пури LED T8 DS WD UM
46 Свързване на Светодиодна пура на цокъл Т8 към мрежовото напрежение 220V AC v.1   T8 LED tube  
47 Свързване на Светодиодна пура на цокъл Т8 към мрежовото напрежение 220V AC v.2   T8-LED-Tube  
светодиодни лампи DS WD UM
48 СД спот лампи на цокъл MR16 в серия      
49 светодиодна мощна лампа 8W PLBG-E27-PAR30-8W LED Lamp    
светодиодни осветители за вграждане DS WD UM
50 LED плочки за осветление към мрежовото напрежение 220V AC      
51 RGB LED осветители за вграждане в настилки pdf pdf-gray24  
52 RGB LED осветители за вграждане във водни обеми (фонтани, басейни, водопади) pdf pdf-gray24  
53 светодиодни 6хLED осветители за вграждане IP67 pdf    
54 водоустойчиви IP68 разклонителни кутии и съединители pdf    
55 LED осветители за вграждане в настилки pdf-24    
         
информационни дисплеи DS WD UM
55 Информационен дисплей за управление на чакащи     LED info display
светодиодни светофари DS WD UM
55 Монтаж на СД светофар към пилон   traffic lights pdf  
импулсни захранващи устройства за светодиодни контури (SMPS) DS WD UM
56 AC/DC стабилизатор на напрежение - PLBG-12V/24V-35W - Mean Well Serie G1-S35 Mean Well pdf    
57 AC/DC стабилизатор на напрежение - PLBG-12V/24V-50W - Mean Well Serie G1-S50 Mean Well pdf    
58 AC/DC стабилизатор на напрежение - PLBG-12V/24V-100W - Mean Well Serie G2-S100F Mean Well pdf    
59 AC/DC стабилизатор на напрежение - PLBG-12V/24V-145W - Mean Well Serie G1-S145 Mean Well pdf    
60 AC/DC стабилизатор на напрежение - PLBG-12V/24V-201W - Mean Well Serie G1-S201 Mean Well pdf    
61 AC/DC стабилизатор на напрежение - PLBG-12V/24V-350W - Mean Well Serie G1-S350 Mean Well pdf    
62 AC/DC стабилизатор на ток - PLBG-LPC-60W - Mean Well Serie CCS Mean Well pdf    
63 водозащитени стабилизатори на напрежение PLBG-12V30WA-WP waterproof power supply    
64 водозащитени стабилизатори на напрежение PLBG-12V30WC-WP power supply    
65 водозащитени стабилизатори на напрежение PLBG-24V30WC-WP 24V power supply    
66 висококачествени водозащитени стабилизатори на напрежение за светодиодни вериги WD waterproof power supply    
светодиоди DS WD UM
         
         
         
светодиодно архитектурно ефектно осветление DS WD UM
69 Управляем светодиоден RGB панел (плочка) PLBG-LED-PAN-S50-DMX-240V pdf datasheet pdf16  
70 парково и градинско осветление - каталог 2001-12 pdf-24    
         
         
© 2008-2013 prolightbg