logo PLBG
Pro Light BG

PHOTOVOLTAIC PANELS

ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ

Про Лайт БГ ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
since 2001 офис: 02 975 5050 магазин: 08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
GROUP 37 LED ПРОДУКТИ ЗАХРАНВАНИ ОТ
ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ И ПАНЕЛИ


G37-1 фотоволтаични панели
G37-2 улично осветление на фотоволтаични панели
G37-3 парково осветление на фотоволтаични панели
G37-4 билборд осветление на фотоволтаични панели
G37-5 светофари на фотоволтаични клетки
G37-6 барикадни лампи на фотоволтаични клетки
G37-7 сигнални лампи на фотоволтаични клетки
G37-8 контролери за соларни LED продукти

G37-9 енергия от водородни клетки (Hydrogen Full Cells)


поликристален соларен панел


монокристален соларен панел

  фотоволтаични панели
основни видове: монокристални и поликристални
приложения при соларно улично и парково осветление
 
уличен осветител със соларно захранване

конвертер-инвертери
         
© 2008-2012 Pro Light BG