logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

LED PRODUCTS WITH PHOTOVOLTAIC SUPPLY

ФОТОВОЛТАИЧНИ СОЛАРНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.

GROUP 37 LED ПРОДУКТИ ЗАХРАНВАНИ ОТ
ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ И ПАНЕЛИ


G37-1 фотоволтаични панели
G37-2 улично осветление на фотоволтаични панели
G37-3 парково осветление на фотоволтаични панели
G37-4 билборд осветление на фотоволтаични панели
G37-5 светофари на фотоволтаични клетки
G37-6 барикадни лампи на фотоволтаични клетки
G37-7 сигнални лампи на фотоволтаични клетки
G37-8 контролери за соларни LED продукти

G37-9 енергия от водородни клетки (Hydrogen Full Cells)

       

поликристален соларен панел


конвертер-инвертери


контролер-инвертери


монокристален соларен панел
  solarNumber stud-solar barricade solar-lamp traffic-solar
 
фотоволтаични панели
основни видове: монокристални и поликристални
приложения при соларно улично и парково осветление
Предлагаме продукти, преобразуващи слънчевата и водородната енргия в електрическа.
  SOLAR park Lights
соларни паркови осветители
solar street lights
уличен осветител със соларно захранване
         
© 2008-2011 Pro Light BG