logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

LED ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

СВЕТОДИОДНИ КРЪСТОВЕ ЗА АПТЕКИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
phatmacy cross

 

GROUP 24 СВЕТОДИОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

G24-1 за визуализация на произволна информация

G24-2 LED ценови дисплеи

G24-3 LED дисплеи-часовници, термометри, чистота на въздуха

G24-4 за визуализация резултати от спортни състезания

G24-5 LED зелен кръст за аптека

G24-6 LED матрични дисплеи

LED pharmacy cross-01
LED Pharmacy cross
LED зелен кръст

LED дисплеи с произволна форма за визуализация на фирмени символи, лого, рекламни контури - с динамична (променяща се) и статична (пасивна) информация.
В тази група са - зелен кръст за Аптеки, "димящо кафе (цигара)" за заведения, авто-сервиз, туптящо сърце и много други. Изпълнение за външен или вътрешен монтаж.
 

green matrix pharmacy cross 160
PL-PHC-P16-1R1G
LED зелен кръст за Аптека

LED pharmacy cross
LED зелен кръст за Аптека,
тип - матричен-РР16
дисплей - 768х768 мм
габарити - 1180х820х95 мм
излъчван цвят - зелен, червен
ефекти - анимации, часовник, термометър,
движещ се надпис

LED Pharmacy cross-101
PL-PHC-P20-1G
LED зелен кръст за Аптека
зелен кръст за Аптеки
тип - клъстерен
дисплей - 768х768 мм
габарити - 1180х820х95 мм
излъчван цвят - зелен
ефекти - анимации, часовник, термометър
  LED Pharmacy cross cluster
PL-PHC-CLR-1G
LED зелен кръст за Аптека
тип - модулен
дисплей - 768х768 мм
габарити - 600х600х50 мм
излъчван цвят - зелен
ефекти - мигане, блиц,
надпис АПТЕКА - апликация
LED Pharmacy Cross
PL-PHC-P16-1B2G
LED зелен кръст за Аптека
LED matrix pharmacy cross
тип - матричен-РР16
дисплей - 768х768 мм
габарити - 1175х820х100 мм
излъчван цвят - зелен, син,
ефекти - анимации, часовник, термометър,
движещ се надпис
  LED Pharmacy cross date time
PL-PHC-P20-2B1G-DT
LED зелен кръст за Аптека
LED matrix pharmacy cross
тип - матричен-РР16
дисплей - 960х960 мм
габарити - 1370х1100х100 мм
излъчван цвят - зелен, син,
ефекти - анимации, часовник, термометър,
движещ се надпис
LED Pharmacy cross red
PL-PHC-P16-2G3RG
LED зелен кръст за Аптека
LED pharmacy cross
LED зелен кръст за Аптека,
тип - матричен-РР16
дисплей - 960х960 мм
габарити - 1370х1100х100 мм
излъчван цвят - зелен, червен
ефекти - анимации, часовник, термометър,
движещ се надпис
  LED Pharmacy cross blue
PL-P20-1G-WP
LED зелен кръст за Аптека
LED matrix pharmacy cross
дисплей - 960х960 мм
габарити - 1370х1100х90 мм
излъчван цвят - зелен
ефекти - анимации, часовник, термометър,
движещ се надпис
pharmacy cross module type тип - модулен
дисплей - 900х900 мм
габарити - 980х980х40 мм
излъчван цвят - зелен
ефекти - часовник, термометър, мигане, блиц
© 2008-2013 Pro Light BG