logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

LED ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

СВЕТОДИОДНИ ДИСПЛЕИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
LED figures green 6"

GROUP 24 СВЕТОДИОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

G24-1 за визуализация на произволна информация

G24-2 LED ценови дисплеи

G24-3 LED дисплеи-часовници, термометри, чистота на въздуха

G24-4 за визуализация резултати от спортни състезания

G24-5 LED зелен кръст за аптека

G24-6 LED матрични дисплеи

LED gas-station totem rows
LEDдисплей за цени на бензиностанции
LED дисплеи за визуализация цени на бензиностанции представляват три- или повече разрядни цифрови дисплеи, формиращи един информационен ред, които се предлагат в стандартни големини, с възможност за избор на цвят на излъчване - амбър (жълт), червен, зелен, бял.
LED информационните редове се асамблират в информационни колони (тотеми), в зависимост от броя на предлаганите продукти.
LED информационните дисплеи за визуализация на цени са подходящи за всякакъв вид продукти предлагани на открито - станции за течни горива (метан, пропан-бутан, бензини), складове за строителни материали, зеленчукови борси и други.

Има и вариант за вътрешно приложение, разработен за визуализация на цени в Супермаркети, за окачване на стена. Броя на редовете е неограничен.
remote clock LCD control panel RS-232 to RS485
PL-RM485-SYCLK
часовник-майка за
синхронно управление
на група часовници
LED Synchro Precise Clocks LED часовници синхронизирани по GPS, RS485.
Прецизна настройка и синхронизация на времето до 0.1 сек.
Пулт за управление и "часовник майка".
Възможност за свързване на над 200 часовника по защитена линия. Опции за скролване на температура, звуков сигнал и др.
  LED clock and thermometer светодиоден цифров часовник и термометър
LED информационни дисплеи за визуализация на астрономическо време, електронен часовник с различен формат - час, минути, секунди; дата, температура, чистота на въздуха, химически реагенти и други.
Антирефлексен дифузер в цвета на излъчване.

Различни големини и цвят на излъчване.

Изпълнение за външен или вътрешен монтаж.
  parking LED Display-Green LED информационни дисплеи за визуализация на свободни парко места в подземни паркинги. Контролер със сензор за автоматично отчитане в реално време по защитена линия
през RS485. Управление на серия от дисплеи в мрежа.
  LED scoreboard handball многофункционален LED дисплей за визуализация на
резултати от спортни състезания по хандбал, волейбол, футзал, тенис
и подаване на звукови сигнали - сирена 120dB.
Дистанционно управление - с безжичен контролер по RF, многоканален режим 32 канала.

фирмата изработва различни табла за спортни състезания
с кабелно или безжично управление, за външно изпълнение
или за зала. Съответствие с FIBA lEVEL 3...
Красив външен вид, отлична видимост благодарение на специално разработения шрифт
 

LED pharmacy cross-01
LED Pharmacy cross

LED дисплеи "зелен кръст за Аптеки" - матричен вариант
визуализация на фирмени символи, лого, рекламни контури - биват с динамична (променяща се) и статична (пасивна) информация. Управление по RS232 от компютър, вградена памет и визуални ефекти. Опция с часовник и термометър.
 

LED queue display
LED Queue display

LED информационни дисплеи за управление на опашки от чакащи. Предлагат се с различна форма, разрядност, цвят на излъчване и управление. В зависимост от заданието на клиента могат да се изработят с различен клас на безопастност за вътрешен или външен монтаж.

LED информационни дисплеи могат да променят съдържанието на информационните редове ръчно от пулт-управление (чрез дистанционно) или чрез свързването им към компютър.

 

substitution displey
светодиоден дисплей за смени и добавено време

LED дисплей за визуализация на смени на играчи и добавено време при състезания по футбол или други спортове ...
Преносим на батерии, висока чркост и четимост ....

LED информационни дисплеи са дисплеи за визуализация на произволна, буквено-цифрова информация свързана с цени на продукти, пореден номер, резултати от спортни състезания, котировки на борси, срокове и събития, метеорологична информация - температура, влажност, замърсеност, LED часовници. Поради спесификата на продуктите, те се изработват по клиентски задания, които определят габаритите, размера на символа, цвета на излъчване, класа на безопастност и др.. Тук презентираме продукти разработени за наши клиенти. Повечето от параметрите са динамични и могат да се променят според конкретната задача.
 

LED matrix Display P10
LED Matrix Display P10

LED матрични дисплеи вариант "бягаща пътечка"
за визуализация на динамична, променяща се информация - текст, анимации, видео. Различни модели по цвят на излъчване, габарити, изпълнение.

Подходящи за текуща реклама, информационни табла, стадиони и спортни зали и други.
 

LED RGB matrix P10 display
LED matrix video display

LED матричен видео екран. Предлагат се с различна резолюция, размери, външно или вътрешно изпълнение.

Биват едноцветни, трицветни, пълноцветни
  queue LED display
LED информационно табло
за управление на стоково тържище
товарище, стокови борси, рампи и други
  LED random display-600
LED дисплей за визуализация на произволна информация
Предлаганите продукти са разработка на фирмата и са интелектуална собственост на нейните разработчици и
лица свързани с фирмата! Показаните снимки са за примерен вид на продуктите и реалните изделия могат да се
отличават от тях в зависимост от модификацията на моделите и развитието на дизайна.
© 2008-2015 Pro Light BG