logo PLBG
Pro Light BG

LED TRAFFIC LIGHTS TIMERS

СВЕТОДИОДНИ РИВЕРСИВНИ БРОЯЧИ

Про Лайт БГ ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ За контакти и уговаряне на срещи: 0887 86 14 53 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
RG timers Group 10 СВЕТОДИОДНИ LED ПРОДУКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

G10-1 LED светофари за уличен и релсов транспорт

G10-2 LED светофари за управление на пешеходни пътеки

G10-4 LED таймери - риверсивни броячи за светофарни кръстовища

G10-5 контролери за управление на светофарни кръстовища

G10-10 LED светофари със специализиран дизайн
G4-5-4-LED таймери - риверсивни броячи
LED traffic timer R+G
PL-TM12RG2
таймер 300мм
за уличен транспорт
red LED traffic timer
PL-TM12RG2
таймер 300мм
за уличен транспорт
LED TM-Round
PL-TM12RD
кръгъл корпус-200мм
за пешеходни пътеки
LED TM300-SQARE
PL-TM12SQ
квадратен корпус-200мм
за пешеходни пътеки
  LED countdown timer
PL-TM8RG1
таймер обратно броене
200мм - пешеходен
countdown 400mm
PL-CDW16RG
400 мм риверсивен брояч
RG countdown
PL-CDW600RG
200mm countdown
PL-CDW8G
200 мм
  светодиодни таймери
за LED светофарни кръстовища за обратно броене
излъчван цвят - червен, жълт, зелен или друг
размери - 200мм, 300мм, 400мм, 600мм
LED countdown timers
for LED traffic lights crossroads
emitting colors - red, green, yellow or other
sizes - 200mm, 300mm, 400mm, 600mm
LED countdown timers
  LED светофари с вградени таймери
  RG with timer 12RG with timer PD with TM PD with TM
  red LED pedestrian with TM pedestrian+countdown 300mm pedestrian-TM
© 2008-2014 Pro Light BG