logo PLBG
Pro Light BG

LED TRAFFIC LIGHTS - SPACIAL DESIGN

СВЕТОДИОДНИ СВЕТОФАРИ СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙН

Про Лайт БГ ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ За контакти и уговаряне на срещи: 0887 86 14 53 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
tramway LED light animation

Group 10-10 LED светофари специален дизайн

G10-1 LED светофари за уличен и релсов транспорт

G10-2 LED светофари за управление на пешеходни пътеки

G10-4 LED таймери - риверсивни броячи за светофарни кръстовища

G10-5 контролери за управление на светофарни кръстовища

G10-10 LED светофари със специализиран дизайн

Светодиодните светофари за управление на пешеходни пътеки - отличават се с висока яркост, ниска консумация и дълъг експлоатационен живот. Те притежават и допълнителни предимства - отсъствие на шум и вредни инфрачервени и ултравиолетови емисии, малко тегло и гъвкавост при монтаж. Предлагат възможноста за анимирани символи, които привличат вниманието и намаляват произшествията.

Всички сьветофари са за външно изпълнение IP65, с водозащитени кутии, анти-UV покритие, анти-блясък лещи, регулиране на интензивноста в зависимост от околната осветеност и висок КПД.
Предлаганите модели са за директно включване в разпределителната мрежа, но може да се произведат и за захранване с постоянно напрежение 24VDC, или соларно захранване на преносими секции за ВОД.
LED СВЕТОФАРИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СИМВОЛИ - LED SPECIAL TRAFFIC LIGHTS
LED
светофар за уличен транспорт
трамваен, тролеен,
автобусен
специална разработка
на Про Лайт БГ
Tramway-traffic-light-4x60 tramway crossroad
4х60мм LED светлини
излъчван цвят - луннобял
захранване - 220VAC
размери - 300 mm
съвместим към
български контролери

дълъг експлоатационен
живот, висока яркост,
ниска консумация
красив дизайн
tramway traffic light-4MW Tramway-traffic-light-L+ahead Tramway-traffic-light-ahead Tramway-traffic-light-R+ahead
  RG access light RG Yellow box RG4G RG8-KL
LED светофари
за места с контролиран
достъп, предприятия
товарни рампи
LED indicator traffic
PL-CD112F-4
LED светофар 100мм
за контролиран достъп
X-Arrow-300
PL-XA12RG-31
LED светофар 300мм
за контролиран достъп
X-A-horizontal traffic light
PL-XA8RG-2
LED светофар 200мм
за контролиран достъп
X-A traffic lights
PL-XA8RG-1
LED светофар 200мм
за контролиран достъп
LED светофари
за ж.п. релсов транспорт
светофари с специални
иконки
car-red blue traffic railroad
PL-TL-8B
LED секция - син цвят
200мм, за ж.п.
led traffic bicickles RYG
PL-TL-12RYG-BC
LED светофар със специални символи
300мм, трисекционен, за велосипедисти
LED светофари
специален дизайн
parking symbol green
PL-LSC220G
LED символ за паркинг
червен и зелен символ
RG bicicles 300mm
PL-TL-12RG-BC
LED светофар със специални символи
300мм, двусекционен, за велосипедисти
  bus LED traffic lights
PL-TL-12RYG-BUS
LED светофар
със специални символи
за автобуси
LED traffic lights module 56mm
PL-TLM4A
LED модули 56-100мм
за оформяне на стрелки
LED bicicles traffic lights
PL-TL-12RYG-BC
LED светофар
със специални символи
за велосипедисти
LED timer clepsidra
PL-TTL413RG
таймер с специален
дизайн и символ
© 2008-2015 Pro Light BG