PLBG logo
Pro Light BG
since 2001

СВЕТОДИОДНИ СПОТ ЛАМПИ

СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛИ ЗА АКВАРИУМИ И ОРАНЖЕРИИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ За контакти и уговаряне на срещи: 0887 86 14 53 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
LED ОСВЕТЛЕНИЕ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
hothouse LED application G9-0 СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ОРАНЖЕРИИ

G9-1 Светодиодни осветители за аквариуми и оранжерии
G9-1 LED Aquarium Lights - осветители за растителноста в аквариуми

Aquarium LED Lights
LED Aquarium Lights

Aquarium LED bar BW
PL-LAQ-8W-RW
LED bar blue white,
шина за аквариум
стимулира растежа
на растенията
LED Aquarium bar RB
PL-LAQ-8W-RB
LED bar blue red,
шина за аквариум
стимулира растежа
на растенията
  Светодиодните осветители за аквариуми представляват светодиодни модули със специален светлинен поток, дължащ се на научно доказана дулжина на вълната, подходяща за развитие на живата растителност, поддържане на светлинната хигиена на аквариума. Те са безвредни за обитателите на аквариума. Могат да се управляват със специални контролери, таймери за включването и изключването им по определена схема, свързана с особеностите на обитателите.
  Aquarium LED bar BWR
PL-AQUB-18W
AQUARIUM-LED 90W-CDL
PL-AQCD-90W
AQUARIUM-LED 120W-CDL
PL-AQCD-120W
AQUARIUM-LED 9W
PL-AQJO-160W
  AQUARIUM-LED 200W-JO
PL-AQJO-200W
Appolo Aquarium QMRS-144W
PL-AQMRS-144W
Appolo Aquarium QMRS-216W
PL-AQBCA6-216W
Appolo Aquarium QMRS-432W
PL-AQBCA12-432W
  G9-2.1 LED Plant Growth Lights - осветители за ускоряване на растежа в оранжерии
  Hothous Plant LED Lights Application LED Plant Growth UFO-50W
НЛО модел
малка мощност
LED Plant Growth LED Lights
ПАН модел
средна мощност
  Светодиодните (LED) осветители за ускоряване растежа на различни растения, както от групата на декоративните (цветя), така и от групата на хранителните. Осветителите са разработени на научно доказаните потребности на растенията от различните светлинни спектри по време на техния генезис, както и особеностите на различните растения, дали акцента е върху развитието на листна маса, плод, коренова система. Има значение и в кой период от развитието на растението ще се използва светодиодния осветител - в началния период, по време на зреенето или постоянно.
LED осветителите за ускоряване на растежа на растенията намират широко приложение в оранжерии, парници, места с ограничен достъп до дневна светлина.
Изборът на осветител зависи от потребностите на съответния вид растение и периода в който ще се използва....
Различните растения имат потребност от различни комбинации на светлиння спектър.
В зависимост от площа която ще покриват се предлагат различни по мощност осветители ...
  LED Plant growth panel
PL-BCGA-14W
LED Plant growth panel
PL-BCGL-25W
LED Plant growth panel-45W
PL-BCGL-45W
LED Plant Growth-UFO-50W
PL-UFO-50W
LED Plant Growth-UFO-90W
PL-UFO-90W
LED Plant Growth-UFO-75W
PL-GL-BCG25x3-75W
LED Plant growth panel-120W
PL-BCG-120W
LED Plant growth panel-150W
PL-BCG-150W
LED Plant growth panel-55x3W
PL-BCG-55x3W
LED Plant Growth-270W
PL-BCGM6-270W
LED Plant Growth-300W
PL-BCG-300W
LED Plant Growth-600W
PL-BCG-600W
  G9-2.2 LED ОСВЕТИТЕЛИ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА - СЕРИЯ АПОЛО
  Apollo-GM4-GL180W
PL-GL-GM4-180W
Apollo-GM6-270W
PL-GL-GM6-270W
Apollo-GM8-360W
PL-GL-GM8-360W
Apollo-GM10-450W
PL-GL-GM10-450W
  Apollo-GM12-540W
PL-GL-GM12-540W
Apollo-GM16-720W
PL-GL-GM16-720W
  някои приложения на LED лампи
Plant growth LED Application Aquarium LED Lights
© 2010-2014 Pro Light BG