PLBG logo
Pro Light BG
since 2001

СВЕТОДИОДНО КЪМПИНГОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛИ ЗА КЪМПИНГИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ За контакти и уговаряне на срещи: 0887 86 14 53 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век
LED LANTERN G3 СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

G6-4 LED осветители за къмпинги и туризъм
Къмпинговото СД осветление е мобилно, с малък размер и тегло, с ниска консумация и с приспособления за закрепване на тяло, палатки. За разлика от конвенционалното, СД не е пожароопастно и излъчва студен светлинен поток.
   
  Светодиодни (СД) челници и фенери с независимо захранване за къмпинги и туризъм
 
 
СД осветители с независимо захранване за палатки
 
 
© 2008-2012 Pro Light BG