PLBG Logo
Pro Light BG
since 2001

LED SYMBOLS

СВЕТОДИОДНИ СИМВОЛИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ За контакти и уговаряне на срещи: 0887 86 14 53 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
LED ОСВЕТЛЕНИЕ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
LED symbol number G3 СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

G3-6-1 LED символи за публични заведения
СД символи за дома и публични заведения - изработват се от алуминиеви или пластмасови профили за обозначаване функционалността на архитектурни обекти - номер на дом, име на улица, наименование на сградата или за инициализиране на сектори от публични заведения - тоалетна, кафене, багажно, охрана и други.
Някои от СД симвили могат да излъчват
светлинни ивици за осветяване на пътеки, входове, стълби, информационен панел, декоративни фигури и други.
Могат да се
захранват локално, мрежово или соларно.
  СВЕТОДИОДНИ СИМВОЛИ ЗА НОМЕРА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
LED symbol number LED symbol number LED symbol number LED symbol number
СД символи
 
  LED symbol number LED symbol mug LED symbol WC
  НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 
© 2008-2013 Pro Light BG